Schæfer Diba, med typisk schæfer adferd. Liker å ha kontroll! Her med Henrik!