Ludo og vita vil gjerne ut å svømme med endene....