ludo og balder, leken går hardt for seg, inntil den ene har fått nok!